Ενθέματα για αυξητική στήθους: Dual Plane vs Subfascial μέθοδος

αυξητική στήθους woman happy

Ενθέματα για αυξητική στήθους: Dual Plane vs Subfascial μέθοδος

Η αυξητική στήθους παραμένει στην πρώτη γραμμή της αισθητικής χειρουργικής, χάρη στην ικανότητά της να ενισχύει το περίγραμμα του σώματος, να βελτιώνει τη συμμετρία και να ενισχύει την αυτοπεποίθηση των γυναικών. Μεταξύ των σημαντικών αποφάσεων που επηρεάζουν το αποτέλεσμα της επέμβασης είναι η επιλογή της τεχνικής τοποθέτησης των ενθεμάτων.

 

Η τοποθέτηση του ενθέματος στην αυξητική στήθους απαιτεί προσεκτική εξέταση της ανατομίας της ασθενούς, του επιθυμητού αποτελέσματος και των ειδικών χαρακτηριστικών των ενθεμάτων που θα χρησιμοποιηθούν. Οι τεχνικές Dual Plane και Subfascial έχουν αναδειχθεί ως επικρατέστερες επιλογές για πολλούς χειρουργούς και ασθενείς λόγω της ευελιξίας τους και της δυνατότητας να προσφέρουν φυσικά αποτελέσματα.

 

Τοποθέτηση Dual Plane

Η τοποθέτηση Dual Plane αναφέρεται σε μια τεχνική όπου το ένθεμα τοποθετείται εν μέρει κάτω από τον μείζονα θωρακικό μυ και εν μέρει κάτω από τον ιστό του μαστού. Αυτή η μέθοδος είναι ουσιαστικά ένα μείγμα, που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα δύο μεθόδων.

Πλεονεκτήματα της τοποθέτησης Dual Plane:

 • Αισθητικά αποτελέσματα: Η τοποθέτηση Dual Plane επιτρέπει πιο φυσικό περίγραμμα του στήθους, ειδικά σε ασθενείς με ελάχιστο ιστό του μαστού. Παρέχει εξαιρετική κάλυψη στην κορυφή του μαστού, μειώνοντας την ορατότητα των άκρων του ενθέματος και ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο σχηματισμού αυλακώσεων.
 • Μειωμένος κίνδυνος εμφάνισης ρικνωτικής κάψας: Η τοποθέτηση του ενθέματος εν μέρει κάτω από τον μυ μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης κάψας, μιας κατάστασης κατά την οποία σχηματίζεται σκληρός ουλώδης ιστός γύρω από το ένθεμα, προκαλώντας δυσφορία και αισθητικά προβλήματα.
 • Βελτιωμένες αναγνώσεις μαστογραφίας: Ο διαχωρισμός του ιστού του μαστού από τον μυ μπορεί να διευκολύνει τις αναγνώσεις των εξετάσεων μαστογραφίας.

Προβληματισμοί σχετικά με την τοποθέτηση Dual Plane:

 • Χρόνος αποκατάστασης: Οι ασθενείς ενδέχεται να βιώσουν μια ελαφρώς μεγαλύτερη περίοδο ανάρρωσης λόγω του χειρισμού των μυών που χρειάζεται.
 • Δυναμική παραμόρφωση: Σε ορισμένες περιπτώσεις, η κίνηση του θωρακικού μυός μπορεί να προκαλέσει αλλαγή του σχήματος του μαστού κατά τη διάρκεια ορισμένων δραστηριοτήτων.

αυξητική στήθους woman in beach

Subfascial τοποθέτηση

Η τεχνική Subfascial περιλαμβάνει την τοποθέτηση του ενθέματος κάτω από την περιτονία του μείζονος θωρακικού μυός, αλλά όχι κάτω από τον ίδιο τον μυ. Η περιτονία είναι ένα λεπτό στρώμα συνδετικού ιστού, που προσφέρει μια υποστηρικτική αλλά λιγότερο επεμβατική επιλογή τοποθέτησης από την πλήρη κάλυψη του μυός.

Πλεονεκτήματα της Subfascial τοποθέτησης:

 • Λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος: Καθώς ο μυς δεν διαταράσσεται, οι ασθενείς αναφέρουν συνήθως λιγότερο πόνο κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης και ταχύτερη επιστροφή στις κανονικές δραστηριότητες.
 • Δεν υπάρχει παραμόρφωση κίνησης: Δεδομένου ότι το ένθεμα δεν τοποθετείται κάτω από τον μυ, δεν υπάρχει κίνδυνος να μετακινηθεί ή να αλλάξει σχήμα με τις μυϊκές συσπάσεις.
 • Καλά αισθητικά αποτελέσματα: Για ασθενείς με επαρκή ιστό του μαστού, η Subfascial τοποθέτηση μπορεί να προσφέρει φυσικά αποτελέσματα, με την περιτονία να παρέχει πρόσθετη στήριξη στο ένθεμα.

Προβληματισμοί σχετικά με την Subfascial τοποθέτηση:

 • Κίνδυνος ορατότητας του ενθέματος: Σε ασθενείς που είναι πολύ αδύνατες, ο κίνδυνος να φανούν ή να αισθανθούν τα άκρα του ενθέματος μπορεί να είναι ελαφρώς υψηλότερος από ό,τι με την τεχνική Dual Plane.
 • Πιθανότητα εμφάνισης ρικνωτικής κάψας: Αν και εξακολουθεί να είναι σχετικά χαμηλός, ο κίνδυνος εμφάνισης κάψας μπορεί να είναι υψηλότερος σε σύγκριση με τα εμφυτεύματα που τοποθετούνται πλήρως κάτω από τον μυ.

 

Επιλέγοντας τη σωστή τεχνική για αυξητική στήθους

Η απόφαση μεταξύ της τοποθέτησης ενθέματος με την τεχνική Dual Plane ή Subfascial θα πρέπει να λαμβάνεται σε συνεργασία του ασθενούς και του πλαστικού χειρουργού, με βάση τους ακόλουθους παράγοντες:

 • Ανατομία της ασθενούς: Η ποσότητα του υπάρχοντος ιστού του μαστού, το πάχος της θωρακικής περιτονίας και ο σωματότυπος της ασθενούς παίζουν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της καταλληλότερης τεχνικής.
 • Το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα: Οι φιλοδοξίες της ασθενούς για τη μετεγχειρητική της εμφάνιση, όπως οι προτιμήσεις σχετικά με το μέγεθος και το σχήμα, μπορεί να επηρεάσει την επιλογή της μεθόδου τοποθέτησης.
 • Εκτιμήσεις σχετικά με τον τρόπο ζωής: Οι αθλητές ή γενικότερα τα σωματικά δραστήρια άτομα μπορεί να προτιμούν μια τεχνική έναντι μιας άλλης για να ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις στη μυϊκή λειτουργία ή στο χρόνο αποκατάστασης.

 

Η αυξητική στήθους είναι μια εξατομικευμένη διαδικασία, με την τοποθέτηση των ενθεμάτων να αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων. Τόσο η τεχνική Dual Plane όσο και η Subfascial προσφέρουν μοναδικά πλεονεκτήματα, ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες και στόχους των ασθενών. Κατανοώντας αυτές τις μεθόδους οι ασθενείς μπορούν να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σε συνεργασία με τον χειρουργό τους. Η επιτυχία της αυξητικής στήθους δεν εξαρτάται μόνο από την τεχνική που χρησιμοποιείται, αλλά και από την ικανότητα και την εμπειρία του χειρουργού. Με προσεκτικό σχεδιασμό και σαφή επικοινωνία, οι ασθενείς μπορούν να επιτύχουν όμορφα, φυσικά αποτελέσματα που βελτιώνουν την εμφάνισή τους και ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους.

 

Για να ενημερωθείτε περισσότερο σχετικά την αυξητική στήθους και την κατάλληλη μέθοδο τοποθέτησης των ενθεμάτων, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310 488719 ή στο info@vadarli.gr και κλείστε ραντεβού για μια συμβουλευτική συνεδρία.