Διόρθωση ανισομαστίας για ένα καλοσχηματισμένο και συμμετρικό στήθος

ανισομαστία woman looking

Ως ανισομαστία ορίζεται η κατάσταση κατά την οποία οι δύο μαστοί δεν εμφανίζουν το ίδιο μέγεθος ή το ίδιο σχήμα. Οι περισσότερες γυναίκες δεν έχουν όμοιους μαστούς ωστόσο σε κάποιες περιπτώσεις η ανισότητα αυτή είναι τόσο εμφανής που προκαλεί αισθητικά προβλήματα αλλά και προβλήματα στην ψυχολογία της γυναίκας. Η διόρθωση της ανισομαστίας μπορεί να προσφέρει ένα καλοσχηματισμένο και νεανικό στήθος αλλά και να βοηθήσει σημαντικά στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης.

ανισομαστία woman in pool

Η ανισομαστία μπορεί να εντοπιστεί σε ότι αφορά το σχήμα των μαστών, το μέγεθός τους, τις θηλές, την περιοχή γύρω από τις θηλές αλλά και το δέρμα κάτω από το στήθος. Μπορεί να είναι συγγενής ή να προκληθεί από χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης όγκων. Στην επέμβαση για τη διόρθωση της ανισομαστίας μπορεί να προβεί όποια γυναίκα παρατηρεί ότι :
• Ο ένας μαστός είναι μεγαλύτερος από τον άλλο
• Ο ένας μαστός είναι σε ψηλότερη θέση από τον άλλο
• Ο ένας μαστός είναι σε χαμηλότερη θέση από τον άλλο
• Στα ήδη μικρά στήθη ο ένας μαστός είναι μικρότερος από τον άλλο
• Η μία θηλή και η γύρω περιοχή είναι διαφορετικές σε μέγεθος και σε προέκταση από την άλλη.

 

Τρόποι διόρθωσης της ανισομαστίας
Η πλαστική χειρουργική μπορεί να διορθώσει την ανισομαστία με αυξητική ή μείωση στήθους, με ανόρθωση στήθους ακόμα και με συνδυασμό διαφόρων επεμβάσεων ανάλογα με το είδος του προβλήματος. Ειδικότερα οι μέθοδοι διόρθωσης της ανισομαστίας είναι:
• Λιπομεταφορά. Η τεχνική αυτή ενδείκνυται περισσότερο σε όσες περιπτώσεις η ανισομαστία δεν είναι τόσο έντονη. Η μεταφορά λίπους μπορεί να γίνει με απόλυτη ακρίβεια και να επιτευχθεί έτσι η απόλυτη συμμετρία.
• Αυξητική στήθους. Όταν η ανισομαστία είναι πιο έντονη, μπορεί να διορθωθεί με αυξητική του ενός μαστού ή και των δύο αλλά με ενθέματα διαφορετικού όγκου.
• Ανόρθωση στήθους. Όταν ο μαστός εμφανίζει μεγάλη πτώση η επιλογή είναι η επέμβαση της ανόρθωσης στήθους. Σε πολλές περιπτώσεις ενδέχεται να χρειαστεί και συνδυασμός της επέμβασης ανόρθωσης στήθους με επεμβάσεις αυξητικής του μικρότερου μαστού και μειωτικής του μεγαλύτερου.

ανισομαστία woman at beach

Η ανισομαστία προκαλεί τόσο αισθητικά όσο και προβλήματα αυτοπεποίθησης στις γυναίκες που έρχονται αντιμέτωπες με αυτή. Ωστόσο, η πλαστική χειρουργική έχει τον τρόπο και με επέμβαση ή συνδυασμό επεμβάσεων μπορεί να επιτύχει εκπληκτικά αποτελέσματα, χαρίζοντας καλοσχηματισμένο, συμμετρικό και νεανικό στήθος για πολλά χρόνια.

Για να ενημερωθείτε περισσότερο σχετικά με την διόρθωση ανισομαστίας επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 2310 488719 ή στο info@vadarli.gr και κλείστε ραντεβού για μια συμβουλευτική συνεδρία.