Ένα παρασκεύασμα ανθρώπινου αυξητικού παράγοντα προερχόμενο από ινοβλάστες για την αντιμετώπιση της οξείας ακτινοδερματίτιδας: Αναφορά περίπτωσης

Georgia Vadarli

Plastic Surgery Consultancy Private Practice, Thessaloniki, Greece;

Maria Angelo-Khattar

American Academy of Anti-Aging Medicine (A4M), Dubai, United Arab Emirates

Περίληψη: Η ακτινοθεραπεία είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος στην αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού. Μεταξύ των συνεπειών της θεραπείας είναι οι οξείες ή/και χρόνιες δερματικές αλλαγές, οι οποίες συχνά οδηγούν σε κνησμό, πόνο και μειωμένη αισθητική εμφάνιση, τα οποία επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής της ασθενούς. Η διαχείριση των δερματικών επιπτώσεων που προκαλούνται από την ακτινοβολία δεν έχει ακόμη τυποποιηθεί, με διάφορα πρωτόκολλα να εφαρμόζονται από διαφορετικά τμήματα ακτινοθεραπείας. Αυτή η μελέτη περίπτωσης περιγράφει τη διαχείριση μιας οξείας ακτινοδερματίτιδας βαθμού 3 σε μια γυναίκα με ένα συνεργιστικό παρασκεύασμα αντιφλεγμονωδών κυτταροκινών και αυξητικών παραγόντων που προέρχονται από ανθρώπινους ινοβλάστες. Η θεραπεία είχε ως αποτέλεσμα την πλήρη υποχώρηση της δερματικής αντίδρασης που προκλήθηκε από την ακτινοβολία, με ελάχιστα ορατή υπολειμματική ουλή.

Λέξεις κλειδιά: ακτινοθεραπεία, οξεία ακτινοδερματίτιδα, αυξητικοί παράγοντες, κυτταροκίνες

Εισαγωγή

Εκτιμάται ότι η ακτινοθεραπεία (RT) χορηγείται σε περισσότερους από τους μισούς ασθενείς που διαγιγνώσκονται με καρκίνο. Ο στόχος της θεραπείας είναι να προσφέρει βέλτιστα αποτελέσματα με τις λιγότερες δυνατές ανεπιθύμητες ενέργειες.1 Παρ’ όλα αυτά, έχει αναφερθεί ότι ακόμη και με τις πιο προηγμένες διαδικασίες ακτινοθεραπείας, περίπου το 95% των ασθενών θα εμφανίσει σημαντικές δερματικές αντιδράσεις στην περιοχή της θεραπείας.2,3

Αυτές οι ανεπιθύμητες επιδράσεις στο δέρμα, δευτερογενώς της ακτινοθεραπείας, μπορεί να είναι οξείες ή χρόνιες. Η οξεία ακτινοδερματίτιδα είναι μια εγκαυματική βλάβη, η οποία εμφανίζεται γενικά εντός μίας έως τεσσάρων εβδομάδων από την έναρξη της θεραπείας και επιμένει για όλη τη διάρκεια της ακτινοθεραπείας. Οι χρόνιες ή όψιμες αντιδράσεις μπορεί να εμφανιστούν αρκετά χρόνια μετά τη θεραπεία. Η σοβαρότητα της ραδιοδερματίτιδας έχει διαβαθμιστεί από το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου (ΗΠΑ) σε τέσσερα επίπεδα: Βαθμός 1 (ήπιο ερύθημα ή απολέπιση), βαθμός 2 (μέτριο ερύθημα και υγρή απολέπιση που περιορίζεται στις πτυχές και τις πτυχές του δέρματος), βαθμός 3 (συρρέουσα υγρή απολέπιση με διάμετρο μεγαλύτερη από 1,5 cm που δεν περιορίζεται στις πτυχές του δέρματος, ενδεχομένως με οίδημα) και βαθμός 4 (νέκρωση ή εξέλκωση του δέρματος σε όλο το πάχος του δέρματος)4,5.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει ομόφωνη συμφωνία όσον αφορά τις συστάσεις για την πρόληψη ή την αντιμετώπιση της ακτινοδερματίτιδας, παρά τη δημοσίευση γενικών κατευθυντήριων οδηγιών από διάφορες διεπιστημονικές ομάδες.6-8 Στην πραγματικότητα, υπάρχουν σημαντικές διαφορές όσον αφορά τις οδηγίες για τους ασθενείς, που καθορίζονται από διάφορες μονάδες ακτινοθεραπείας.9 Παρόλα αυτά, είναι γενικά αποδεκτό ότι η διατήρηση μιας καθαρής και στεγνής ακτινοβολημένης περιοχής και η επιμελής ενυδάτωση της θεραπευόμενης περιοχής με τη χρήση στεροειδών κρεμών και σκευασμάτων δερματικού φραγμού είναι ευεργετικά για τον μετριασμό της δερματικής αντίδρασης στην ακτινοβολία.

Δεδομένου ότι οι πρωταρχικοί λόγοι για τις οξείες δερματικές αντιδράσεις της ακτινοδερματίτιδας είναι η φλεγμονή, η μείωση του αριθμού των βλαστικών κυττάρων και η νέκρωση και ο θάνατος των κυττάρων του δέρματος,10 είναι λογικό ότι η θεραπεία των τραυμάτων της ακτινοδερματίτιδας με αντιφλεγμονώδεις κυτταροκίνες και αυξητικούς παράγοντες μπορεί να είναι ευεργετική στη ρύθμιση της φλεγμονώδους αντίδρασης και στη ρύθμιση μιας ομαλής αντίδρασης επούλωσης του τραύματος. Είναι γνωστό ότι οι αυξητικοί παράγοντες και οι κυτταροκίνες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος καθεμιάς από τις τρεις φάσεις της φυσιολογικής επούλωσης του τραύματος, δηλαδή της φλεγμονής, του πολλαπλασιασμού και της αναδιαμόρφωσης της μήτρας. Τα επίπεδα των αυξητικών παραγόντων, όπως ο PDGF, ο EFG, ο TGF-Beta και ο FGF, είναι μειωμένα στα χρόνια έλκη πίεσης και στα δερματικά έλκη σε σχέση με τα οξέα τραύματα.11,12 Κάθε ένας από αυτούς τους αυξητικούς παράγοντες έχει συγκεκριμένο ρόλο στην προώθηση της επούλωσης των τραυμάτων. Ο TGF-Beta διεγείρει το σχηματισμό κολλαγόνου και γλυκοζαμινογλυκάνης, αυξάνει τη σύνθεση ινωδονεκτίνης, αναστέλλει την αποικοδόμηση της μήτρας και διευκολύνει τη χημειοταξία των κυττάρων. Ο αυξητικός παράγοντας προερχόμενος από αιμοπετάλια διεγείρει την αγγειογένεση και είναι ισχυρός ενεργοποιητής για κύτταρα μεσεγχυματικής προέλευσης. Ο επιδερμικός αυξητικός παράγοντας είναι υπεύθυνος για την αναγέννηση της επιδερμίδας και ο αυξητικός παράγοντας των ινοβλαστών διεγείρει τους ινοβλάστες και την αγγειογένεση.

Η εξωγενής εφαρμογή ενός συνεργιστικού συμπλόκου αντιφλεγμονωδών κυτταροκινών και αυξητικών παραγόντων μπορεί να είναι δυνητικά επωφελής στην αναγεννητική διαδικασία που οδηγεί στην ομαλή επούλωση των τραυμάτων της ακτινοδερματίτιδας.

Read the full article

f_imcrj-287033-a-fibroblast-derived-human-growth-factor-preparation-for-the_64717