Πλαστική Θηλών

Η θηλή στον έναν ή τον άλλο μαστό μπορεί να βρίσκεται εσωτερικά, να παρουσιάζει δηλαδή εισολκή.

Μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι γαλακτοφόροι πόροι (τα σωληνάκια που μεταφέρουν το γάλα από τον αδένα προς τη θηλή) έχουν πιο μικρό μήκος απ’ όσο θα έπρεπε. Σε άλλες περιπτώσεις η εισολκή μπορεί να οφείλεται σε φλεγμονή των γαλακτοφόρων πόρων. Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να οφείλεται σε καρκίνο του μαστού.

Το πρόβλημα που δημιουργείται δεν είναι μόνο αισθητικό, αλλά και λειτουργικό σε περίπτωση θηλασμού (αδυναμία θηλασμού). Στην περίπτωση αυτή η διόρθωση γίνεται με τοπική αναισθησία, μέσα από μικρές τομές στη βάση της θηλής. Στόχος είναι η απελευθέρωση των γαλακτοφόρων πόρων.

 

Αναισθησία τοπική αναισθησία
Νοσηλεία χωρίς παραμονή
Αφαίρεση ραμμάτων 7 ημέρες
Επιστροφή στην εργασία την επόμενη ημέρα