Διαμόρφωση Πηγουνιού

Η πραγματική ομορφιά εξαρτάται περισσότερο από την ισορροπία όλων των χαρακτηριστικών και όχι μόνο από το σχήμα του καθενός μεμονωμένα. Για παράδειγμα μια τέλεια μύτη μπορεί να φαίνεται πολύ μεγάλη, αν το πηγούνι είναι υπερβολικά μικρό και αντίθετα ένα υπερβολικά μεγάλο πηγούνι μπορεί να χαλάσει την αρμονία των υπολοίπων ελκυστικών χαρακτηριστικών του προσώπου.

Αυξάνοντας λοιπόν ένα υπερβολικά μικρό πηγούνι ή μειώνοντας ένα δυσανάλογα μεγάλο, μπορείτε να φέρετε τα χαρακτηριστικά σας σε καλύτερη και πιο ελκυστική ισορροπία.