Γεωργία Βαδαρλή
Πλαστικός Χειρουργός
Balkan Center Κτίριο Δ, Θεσσαλονίκη