Η ωτοπλαστική διορθώνει τα προέχοντα αυτιά και είναι μία από τις πιο συνηθισμένες επεμβάσεις της αισθητικής χειρουργικής. Τα αποτελέσματα της ωτοπλαστικής είναι θεαματικά και μόνιμα, χαρίζοντας στον ασθενή φυσική εμφάνιση και αυτοπεποίθηση.

Τα αυτιά αποκτούν το 80% του τελικού τους μεγέθους περίπου στην ηλικία των τεσσάρων ετών και είναι αρκετά ασφαλές να πραγματοποιηθεί η επέμβαση από την ηλικία αυτή και μετά. Όταν η επέμβαση γίνεται κατά την προσχολική ηλικία η αναισθησία είναι γενική.

Αναισθησία τοπική αναισθησία
Νοσηλεία δεν απαιτείται νοσηλεία
Αφαίρεση ραμμάτων μία εβδομάδα
Επιστροφή στην εργασία          μία εβδομάδα