Στις δύο πλευρές του ανθρωπίνου σώματος δεν υπάρχει απόλυτη συμμετρία. Στις περιπτώσεις όμως όπου υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στους δύο μαστούς, δημιουργείται έντονο αισθητικό πρόβλημα.

Οι εγχειρητικές τεχνικές ποικίλουν ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να χρειαστεί αύξηση, μείωση ή/και ανόρθωση στον ένα μαστό και ίσως κάποια επέμβαση και στον άλλο.

Στόχος είναι το τελικό αποτέλεσμα να είναι πιο αρμονικό

 

Αναισθησία γενική αναισθησία
Νοσηλεία 1 βράδυ
Αφαίρεση ραμμάτων 7 ημέρες
Επιστροφή στην εργασία 1-2 εβδομάδες